Kontakt

tel. 536 48 48 48

e-mail dla rezerwacji:
Apartamentu Komfort 29
Apartamentu Delux 6
Apartamentów Komfort 8.1 i 8.2

biuro@apartamentytermalne.pl
Apartamenty Termalne
ul. Reymonta 2/ Targowa
99-210 Uniejów

 

 

Szanowni Państwo – w związku z tym, że od dnia 25 maja 2018 r. przy przetwarzaniu danych osobowych należy stosować przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnym przepływem, niniejszym informujemy, że w celu dokonania rezerwacji danego apartamentu należy zapoznać się zarówno z regulaminem jak i z załączoną klauzulą informacyjną. Dokonując rezerwacji danego apartamentu kwitują Państwo tym samym zapoznanie się z załączoną klauzulą informacyjną oraz upoważniają Administratora do przetwarzania Państwa danych osobowych w zakresach i sposób wskazany w udostępnionej Państwu klauzurze.